2018-06-23 | Strona główna | O nas | E-mail  

Nowe projekty Centrum Integracji Społecznej

{ 2018-05-18 }

Centrum Integracji Społecznej i Fundacja "Nadzieja Rodzinie" ogłaszają nabór do dwóch nowych projektów.

1. Projekt: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018”.

2. Projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018".

Decyzje w/s stypendium socjalnego

{ 2018-05-11 }

Osoby, które złożyły wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018, proszone są o odebranie decyzji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Projekt "Jestem poliglotą - znam języki obce"

{ 2018-02-22 }

Fundacja "Challenge Europe" realizuje projekt pt. "Jestem poliglotą - znam języki obce", którego celem jest podniesienie kwalifikacji językowych z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego osób powyżej 25 r.ż. z terenu miasta Kielce i gmin powiatu kieleckiego.

Szczegóły w ulotce informacyjnej.

Zainteresowani powinni wypełnić formularz rekrutacyjny.

Informacja dot. decyzji o stypendium

{ 2017-11-24 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, iż decyzje o stypendium szkolne będą do odebrania w tut. ośrodku w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku 27.11.2017 roku.

Nowy projekt w klubach "Wolna Strefa"

{ 2017-10-23 }

W klubach "Wolna Strefa" na terenie gminy Chmielnik rozpoczęła się realizacja nowego projektu.

Szczegóły w ulotce informacyjnej


do góry
Ostatnie « Poprzednie