2019-02-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Terminy wypłat świadczeń

{ 2019-02-12 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wypłaty świadczeń dokonywane są raz w miesiącu:

  • świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wypłacane od 15 dnia miesiąca do końca miesiąca
  • zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze będą wypłacane od 25 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca

Informacje telefoniczne na temat terminów wypłat nie będą udzielane.

"Czas na lepszą przyszłość" - rozpoczynamy nabór do Projektu

{ 2019-01-11 }

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza nabór do projektu „CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Rozstrzygnięcie naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2019-01-07 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został wyłoniony Partner do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Szczegóły w tym dokumencie.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2018-12-04 }

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Pełny tekst ogłoszenia wraz z dokumentami towarzyszącymi zamieszony został w załącznikach.

Formularz ofertowy dostępny jest w formie pliku edytowalnego (*.doc).

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 5/2018
  2. Ogłoszenie o konkursie
  3. Regulamin konkursu
  4. Formularz ofertowy

Ogłoszenie - decyzje ws. świadczeń

{ 2018-11-14 }

Osoby, które złożyły wnioski o świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy (nie dotyczy wniosków przesłanych do ŚUW Kielce - koordynacja) proszone są o odebranie decyzji w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik od 14.11.2018 r. (środa) w godz. 7.30 – 15.30.

Po odebraniu w/w decyzji zostanie dokonana wypłata świadczeń na konta wnioskodawców.


do góry
Ostatnie « Poprzednie