2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Zakończenie rekrutacji do projektu "Czas na lepszą przyszłość"

{ 2019-03-05 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że została zatwierdzona lista 14 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie "CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ". Ze względu na duże zainteresowanie projektem została sporządzona również lista rezerwowa. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych dostępne są w Biurze Projektu w siedzibie MGOPS.

Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się z zakwalifikowanymi osobami drogą telefoniczną.

Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji

{ 2019-02-20 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, iż zostaje przedłużony termin rekrutacji do projektu "Czas na lepszą przyszłość" do 28 lutego 2019r.

Terminy wypłat świadczeń

{ 2019-02-12 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wypłaty świadczeń dokonywane są raz w miesiącu:

  • świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wypłacane od 15 dnia miesiąca do końca miesiąca
  • zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia opiekuńcze będą wypłacane od 25 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca

Informacje telefoniczne na temat terminów wypłat nie będą udzielane.

"Czas na lepszą przyszłość" - rozpoczynamy nabór do Projektu

{ 2019-01-11 }

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza nabór do projektu „CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Rozstrzygnięcie naboru Partnera do realizacji projektu

{ 2019-01-07 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został wyłoniony Partner do realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn. "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy".

Szczegóły w tym dokumencie.


do góry