2019-02-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Rozpoczął się kurs: Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

{ 2009-05-28 }

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7 rozpoczął się kurs dla pierwszej grupy 10 Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Szansa na lepsze jutro". W kursie tym weźmie udział 10 kobiet. Panie będą miały możliwość tak teoretycznego jak i praktycznego zgłębienia zawodu Opiekunki osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W ramach kursu przewidziane bowiem są praktyki w położonym w sąsiedztwie Chmielnika Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Miejsce praktyk oraz wykładowcy jednoznacznie wskazują na wysoki poziom kursu. W pierwszym dniu, Panie zapoznały się z harmonogramem zajęć, był też czas na pierwsze rozmowy zapoznawcze. Zespół Realizujący Projekt życzy owocnego kształcenia i wytrwałości na kursie.

Spotkanie z Beneficjenatami Ostatecznymi projektu

{ 2009-05-21 }

W salach Chmielnickiego Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z Beneficjentami Ostatecznymi Projektu "Szansa na lepsze jutro". Spotkanie rozpoczęło się sprawdzeniem listy obecności Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Następnie koordynator Projektu przedstawił prezentację dotyczącą celów i podstawowych założeń projektu. W kolejnej części Beneficjenci Ostateczni wypełnili ankietę dotyczącą preferencji kursów zawodowych i warsztatów aktywacji społecznej. Spotkanie z Beneficjentami to czas kiedy Zespół Zarządzający projektem mógł odpowiedzieć na wszelkie nurtujące, przyszłych uczestników spotkania, pytania. Pierwsze spotkanie zakończyło się optymistyczna wiarą w to, że kolejne etapy realizacji projektu przyniosą oczekiwane przez wszystkich rezultaty.

Zakończyła się rekrutacja do projektu

{ 2009-05-07 }

Projekt "Szansa na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego na rok 2009 skierowany jest do 30 Beneficjentów Ostatecznych, dlatego pracownicy socjalni dołożyli wszelkich starań by z grupy zainteresowanych uczestnictwem w projekcie osób wyłonić ostatecznie 30 podopiecznych MGOPS w Chmielniku. Pracownicy stworzyli również grupę rezerwową, by w chwili kiedy z ważnych powodów któryś z Beneficjentów Ostatecznych projektu nie mógł kontynuować uczestnictwa w nim, osoba z listy rezerwowej mogła stać się pełnoprawnym uczestnikiem i miała możliwość wzięcia udziału w szeregu przygotowanych przez Zespół Realizujący Projekt działań.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

{ 2009-04-30 }

Dnia 1 kwietnia 2009 roku rozpoczęła się rekrutacja osób do projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną.

Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

{ 2009-04-30 }

Po kilku miesiącach prac zakończyła się procedura ubiegania się Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Szansa na lepsze jutro". W związku z zaistniałą sytuacją podpisano umowę ramową z instytucją wdrażającą-Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Skutkiem parafowania niniejszej umowy jest przekazanie środków finansowych na realizację projektu w 2009 roku, a także możliwość podpisania aneksu w kolejnych latach na wspieranie dalszych inicjatyw zgodnych z Poddziałaniem 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku dołoży wszelkich starań, aby przekazane środki finansowe były wykorzystane w sposób efektywny oraz optymalny, a działania podjęte w celu wspierania beneficjentów projektu spotkały się z zaangażowaniem i aprobatą obu stron.

do góry
Następne » PierwszeOstatnie « Poprzednie