2018-12-15 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

{ 2009-04-30 }

Dnia 1 kwietnia 2009 roku rozpoczęła się rekrutacja osób do projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro" realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana postawy życiowej i sytuacji społecznej osób objętych pomocą społeczną.

Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

{ 2009-04-30 }

Po kilku miesiącach prac zakończyła się procedura ubiegania się Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Szansa na lepsze jutro". W związku z zaistniałą sytuacją podpisano umowę ramową z instytucją wdrażającą-Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego. Skutkiem parafowania niniejszej umowy jest przekazanie środków finansowych na realizację projektu w 2009 roku, a także możliwość podpisania aneksu w kolejnych latach na wspieranie dalszych inicjatyw zgodnych z Poddziałaniem 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku dołoży wszelkich starań, aby przekazane środki finansowe były wykorzystane w sposób efektywny oraz optymalny, a działania podjęte w celu wspierania beneficjentów projektu spotkały się z zaangażowaniem i aprobatą obu stron.

do góry
Następne » Pierwsze