2018-12-15 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:


Osoby, które pierwszy raz ubiegają się o świadczenia rodzinne w tut. ośrodku do wniosku dołączają:


* - jeżeli dotyczy

Gmina sama pozyska podstawowe dane o dochodach z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS (wnioskodawca może również sam dostarczyć dochody opodatkowane – PIT 37 lub PIT 36 za 2014r.)


OSOBY OBECNIE POBIERAJĄCE W TUT. OŚRODKU ŚWIADCZENIA RODZINNE NIE DOŁĄCZAJĄ DO WNIOSKU ŻADNYCH DOKUMENTÓW


Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej:


UWAGA !!!


Świadczenia Wychowawcze (Program Rodzina 500+) będą wypłacane na konta. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o założenie kont bankowych co pozwoli na wcześniejsze otrzymanie świadczenia (do 15 dnia każdego miesiąca)


do góry