2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:


Osoby, które ubiegają się o świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze w tut. ośrodku do wniosku dołączają:


* - jeżeli dotyczy

Gmina sama pozyska podstawowe dane o dochodach i składkach z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS (wnioskodawca może również sam dostarczyć dochody opodatkowane – PIT 37, PIT 36 lub PIT 11 za 2017r.)


Aktualne informacje na temat świadczenia 500+ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej


UWAGA !!!


Świadczenia Wychowawcze (Program Rodzina 500+) będą wypłacane na konta. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o założenie kont bankowych co pozwoli na wcześniejsze otrzymanie świadczenia (od 15 dnia każdego miesiąca)


do góry